3. Saget tømmer 

stables og tørkes naturlig

4. Produksjon

Huset i produksjon

5. Oppføring 

Oppføring av huset

6. Ferdigmontert hus

 

Lafteknuter

Prosess

2. Tømmeret 

blir kantet i tykkelse på 210 mm

1. Furustokker

med 27-45 cm i diameter kjøpes om vinteren fra RMK (Statsskog) og de kommer fra skogene i Sørøst-Estland